Gıdaların pişirilirken içindeki faydalı besinleri kaybettiği bilinir. Şimdi yapılan çalışmalarda sarımsağın pişmeden önce ezilmesinin bu kaybı azalttığına dair deliller bulundu. Tarım ve Gıda Kimyası Dergisi’nde yayınlanan çalışmaya göre (Journal of Agricultural and Food Chemistry) sarımsak bütün olarak pişirildiğinde en yüksek besin kaybı gerçekleşiyor. Birkaç dakikalık pişirmenin bile sarımsağı faydalı kılan maddelerde azalmaya yol açtığı belirlendi. Bunu azaltmanın yolu ise sarımsağı pişirmeden önce ezmek. Ezilmiş sarımsağı pişirmeden önce yaklaşık 10 dakika bekletmenin besin değerlerini daha da iyi koruyabileceği de çalışmada yer aldı.

Prof. Dr. Kaan AYDOS

sperm hücrelerin%86 sında haploid %8 sinde diploid %4 ünde anöploid % 2 sinde kaotik yapı tespit edilmiştir bir grup hücrede nukleusun yanısıra s... devamı