Nedir

Nedir?

Siklotimi manik depresyonun daha hafif bir türüdür ve birbirini sırayla izleyen hipomani (maninin hafif bir türü) ve hafif depresyon nöbetleriyle tanımlanır. Siklotimi bir duygudurum bozukluğu olup hasta, bipolar bozukluğun karakteristik iniş ve çıkışlarını (depresyonlar ve coşkular) yaşar (çok daha hafif şekilde).

Siklotimili bir kişide sonradan bipolar bozukluk oluşma riski %15-%50’dir. Siklotimi, bipolar bozukluğun oluşması açısından bilinen bir risk faktörüdür. Ancak, siklotimili kişilerin hangilerinde bipolar bozukluğun gelişeceğini hangi faktörlerin belirlediği ya da siklotiminin daha şiddetli bir hastalık olan bipolar bozukluğa dönüşmesinde etkili olan mekanizmalar hakkında az şey biliniyor.

Sebepler

Sebepler

Siklotiminin sebepleri genetik faktörlerdir. Birçok hastanın aile geçmişinde majör depresyon, intihar ya da alkol/uyuşturucu bağımlılıkları vardır.

Belirtiler

Belirtiler

Siklotimik bozukluğu olan birçok hasta, çalışma ya da sosyal yaşamında başarılı olmada güçlük yaşar; çünkü önceden kestirilemeyen ruhsal durumları ve huzursuzlukları, çok fazla gerilim yaratır ve istikrarlı kişisel ya da profesyonel ilişkiler sürdürmelerini zorlaştırır. Bipolar II Bozukluğu gibi, siklotiminin belirtileri de hipomani dönemlerini içerir.

Siklotimide, hipomani geçince depresif belirtiler de görülür. Ancak, bu belirtiler bir majör depresif vakası kriterine uymaz. Diğer bir deyişle, siklotiminin belirtileri Bipolar Bozuklukta görüldüğü gibi şiddetli değildir.

Ergenler ve Siklotimik Bozukluk

NIMH (Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü) destekli bir araştırmadan elde edilen bulgular, bu hastalığın gençler arasında, en az yetişkinler arasında olduğu kadar yaygın olabileceğini ileri sürmektedir. Bu araştırmada 14-18 yaş arasındaki ergenlerin %1’inin, bipolar bozukluk ya da siklotimi kriterlerine uymuş oldukları görülmüştür. Bunun yanı sıra, araştırmadaki ergenlerin yaklaşık %6’sı, bipolar bozukluk ya da siklotimi kriterlerine hiçbir zaman tam olarak uymasalar da, anormal şekilde ve sürekli coşkulu, taşkın ya da huzursuz bir dönem yaşamışlardır.

Testler

Testler

Siklotimi teşhisinin konması için, en az iki yıl boyunca birbirini izleyen hipomanik ve depresif belirtilerin mevcut olması gerekir. Siklotimili kişilerde ruh halinin değişken olması sık görülür. Depresyondan hipomaniye ve sonra tekrar depresyona geçiş, birkaç günde ya da birkaç haftada ve hatta aşırı vakalarda birkaç saatte bir görülebilir. Ruh halinin değişkenliği istikrarlıdır; siklotimili bir kimsede, hiçbir zaman, iki aydan fazla belirti görülmeme durumu olmaz.

Tedavi

Bu bozukluk için belli bir tedavi seçeneği yoktur. Siklotimi, bipolar bozukluğa benzer şekilde tedavi edilir. Antimanik ilaçlar, antidepresanlar ya da psikoterapi kombinasyonu birçok vakada bu bozukluğu etkili şekilde tedavi edebilir.

 • Siklotimi için Antidepresan Tedavisi: Özellikle ruh halinin değişiklikleri bipolar bozuklukta görülen tipteyse genellikle lityum karbonat denenir. Ama böyle bir ilaç, hastanın kapsamlı klinik muayenesi ve geçmişi göz önüne alınarak verilmelidir.
 • Siklotimi için Psikoterapi: Psikolojik tedavi genellikle siklotimiden dolayı oluşan hayata uyum sorunlarına ve kişinin, siklotiminin başladığını anlayıp doğru adımları atmasına yardım etmeye odaklanır. Tedavi çoğunlukla bireysel psikoterapi şeklindedir; ancak grup terapisi de bu bozukluk için faydalı olabilir.
 • Siklotimide Kendi Kendine Yardım: Yaşam tarzını iyileştirmenin her zaman olumlu bir etkisi vardır; fakat depresyon daha şiddetli hale geldikçe bunu yapmak daha fazla çaba gerektirebilir. Bu bozukluğun tedavisi için kendi kendine yardım yöntemleri genellikle doktorlar tarafından göz ardı edilir; çünkü çok az sayıda doktor bu yöntemlerle ilgilidir. Depresyonda kendi kendine yardım, distimik bozukluğun iyileşmesinde önemli bir rol oynar. Bu yöntemler, diğer depresyon tedavileriyle birlikte uygulanır.

Tedavi

Tedavi

Bu bozukluk için belli bir tedavi seçeneği yoktur. Siklotimi, bipolar bozukluğa benzer şekilde tedavi edilir. Antimanik ilaçlar, antidepresanlar ya da psikoterapi kombinasyonu birçok vakada bu bozukluğu etkili şekilde tedavi edebilir.

 • Siklotimi için Antidepresan Tedavisi: Özellikle ruh halinin değişiklikleri bipolar bozuklukta görülen tipteyse genellikle lityum karbonat denenir. Ama böyle bir ilaç, hastanın kapsamlı klinik muayenesi ve geçmişi göz önüne alınarak verilmelidir.
 • Siklotimi için Psikoterapi: Psikolojik tedavi genellikle siklotimiden dolayı oluşan hayata uyum sorunlarına ve kişinin, siklotiminin başladığını anlayıp doğru adımları atmasına yardım etmeye odaklanır. Tedavi çoğunlukla bireysel psikoterapi şeklindedir; ancak grup terapisi de bu bozukluk için faydalı olabilir.
 • Siklotimide Kendi Kendine Yardım: Yaşam tarzını iyileştirmenin her zaman olumlu bir etkisi vardır; fakat depresyon daha şiddetli hale geldikçe bunu yapmak daha fazla çaba gerektirebilir. Bu bozukluğun tedavisi için kendi kendine yardım yöntemleri genellikle doktorlar tarafından göz ardı edilir; çünkü çok az sayıda doktor bu yöntemlerle ilgilidir. Depresyonda kendi kendine yardım, distimik bozukluğun iyileşmesinde önemli bir rol oynar. Bu yöntemler, diğer depresyon tedavileriyle birlikte uygulanır.

Öneriler

Gerçekler ve Öneriler

 • Siklotimik bozukluk, bipolar bozukluğun kronik bir türüdür; bir başka adı Siklotimidir.
 • Siklotimik bozukluk bipolar spektruma yol açar. Bu bozukluk, bipolar II bozukluğun hafif bir türü olup hipomaniyle distimik durum arasında tekrarlayan duygudurum bozukluklarından oluşur.
 • Siklotimik bozukluk çoğunlukla kişiyi yetişkinliğin ilk dönemlerinde etkiler. Bu bozukluk kadınlarda erkeklere göre daha fazladır.
 • Siklotimi ya da bipolar bozukluğun kesin bir sebebi yoktur. Her iki bozukluğun gelişiminde genetik rol oynar.
 • Aşırı iyimserlik, abartılı kendine güven, zayıf muhakeme, hızlı konuşma, birbiriyle yarışan düşünceler, saldırgan ya da düşmanca davranış, başkalarını düşünmeme, ajitasyon, fiziksel aktivitelerin artması, riskli davranışlar, alışveriş çılgınlığı, amaçlara ulaşmak için dürtü artışı, uyku ihtiyacının azalması bu bozukluğun belirtilerinden bazılarıdır.
 • Bu bozukluğun tedavisinde, ilaçlar, siklotimili kişinin belirtilerini kontrol etmeye yardımcı olabilir ve psikoterapi uygulanabilir.