Bir araştırmaya göre mutlu gençler, fiziksel olarak da daha sağlıklı oluyor. Elde edilen sonuçlar, ergenlik dönemindeki gençlerin hissettikleri pozitif duygu ve ruh halleri ile birlikte yaşam memnuniyetlerinin, gelecekte yaşayacakları fiziksel sağlık durumları üzerinde tahmin yürütebilmek konusunda sanılandan çok daha önemli ipuçları içerebileceğini gösteriyor.

Gençlerin kendilerini ne kadar iyi hissettiklerinin ölçülmesi, ilerleyen dönemde ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının tanımlanmasına ve uygun stratejiler oluşturularak önlem alınmasına yardımcı olabilir.

Bugüne kadar gençler üzerinde ruh sağlığı ile fiziksel sağlık arasındaki ilişkiyle ilgili birçok araştırma yapıldı. Ancak, araştırmaların büyük çoğunluğu, bunalım ve depresyon gibi olumsuz ruh hallerinin, fiziksel fonksiyonlar üzerinde ortaya çıkan belirtilerini saptamaya yönelik olarak gerçekleştirildi. Bu tip bir yaklaşım, pozitif duygular ve yaşam memnuniyeti gibi olumlu ruh sağlığı göstergelerinin, potansiyel olumlu etkilerini göz önünde bulundurmak konusunda başarısızdır.

Ortaokul öğrencilerinden oluşan 401 kişilik katılımcı grup üzerinde gerçekleştirilen çalışma, hem ruhsal hem de fiziksel sağlık durumlarıyla ilgili negatif göstergelerin yanısıra pozitif göstergelerin de değerlendirilmiş olması açısından bir ilk olma özelliği taşıyor.

Çalışmaya katılan gençler yaşamdan duydukları memnuniyeti, güçlü, heyecanlı ve gururlu hissetmek (pozitif etkiler) ya da suçlu, yalnız ve hüzünlü hissetmek (negatif etkiler) şeklinde değerlendirdiler. Katılımcılara aynı zamanda suçluluk hissi, saldırganlık, endişe, depresif ve içine kapanık olma durumları olup olmadığına dair sorular soruldu. Son aşamada, fiziksel sağlık durumları hakkında bilgiler alındı.

Sonuç olarak, katılımcıların güçlü, gururlu, heyecanlı hissetme ve yaşamdan tatmin olma durumlarıyla fiziksel olarak sağlıklı olma durumları arasında önemli bağlar olduğu görüldü. Endişeli, yalnız, huzursuz hissettiğini ve istenmeyen davranışları olduğunu belirten gençlerin sağlık durumlarında da ciddi oranda olumsuz belirtiler raporlandı. Rakamsal olarak, ruh sağlığı göstergelerinin fiziksel sağlık üzerinde yüzde 30 oranında etkisi olduğu ve beş ruh sağlığı göstergesinden dördünün, fiziksel sağlık üzerinde ciddi değişikliklere yol açtığı saptandı. Bu sonuçlar, özellikle pozitif ruh halinin sağlık üzerinde büyük etkisi olduğunu ortaya çıkarttı.

Bu bulgular ışığında araştırmacılar, ruh sağlığı üzerine kapsamlı bir model geliştirilirken hem olumlu hem de olumsuz göstergelerin dikkate alınması gerektiğini savunuyorlar. Sağlıklı yaşam modelleri oluşturulması, zihin ve beden sağlığının birlikte değerlendirildiği bütünsel bir yaklaşım gerektirir.

Elde edilen tüm bulgular, gençler arasında olumlu ruh sağlığı göstergelerinin öneminin altını bir kez daha çiziyor. Araştırmayı gerçekleştiren bilim adamlarına göre, "Kişisel olarak iyi hissetmek gençlerde ortaya çıkabilecek fiziksel sağlık sonuçlarının belirgin, benzersiz, birincil faktörüdür. Ruh sağlığının yalnızca ortaya çıkan rahatsızlıklar üzerinden değerlendirilmesi, olumlu düşüncelerin gençlerin sağlığına kazandıracağı avantajların küçümsenmesi anlamına gelir.”

Doç. Dr. Semih ÖZKAN

Iyi gunler hocam benim sorunum Penis boyumun ereksiyon hali 8 cm ve cok ince yardimci olursaniz sevinirim hocam devlet hastanesinde Penis ameliyatı ol... devamı