Kanadalı bilimciler güzel bir görüntüye odaklanmanın iğne olurken duyulan acıyı hafiflettiğini tespit ettiler.

Universite de Montreal''da yürütülen çalışmaya göre olumsuz ve olumlu duyguların acı üzerinde doğrudan bir etkisi var.

Çalışmanın öncü yazarı Mathieu Roy''a göre aralarındaki bağlantı yüzünden duygular veya duygu durumu acıya verdiğimiz tepkiyi değiştirebiliyor. "Yapılan testler acının beyin tarafından ne zaman algılandığını ve olumsuz duygularla kombine edildiğinde acının nasıl şiddetlendiğini ortaya koydu."

Çalışmaya katılan 13 deneğe küçük fakat acıya yol açan elektrik şokları verildi. Bu şoklar deneklerde ölçülebilir, omurga tarafından kontrol edilen diz refleksine yol açtı. fMRI işlemi sırasında, deneklere birbiri ardına güzel (yaz aylarında su kayağı) , tatsız (saldırgan bir ayı) veya nötr (bir kitap) görüntüler gösterildi. Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) sayesinde katılımcıların eş zamanlı olarak beyin reaksiyonları ölçüldü.

fMRI sonuçlarını değerlendiren araştırmacılar duygularla beyin aktivitesini arasındaki ilişkiyi ve acıya karşı reaksiyonları analiz ettiler. Dr. Roy: "Hoş görüntülere kıyasla, tatsız görüntülere bakmanın elektrik şokuna maruz kalan deneklerde daha güçlü bir acıya yol açtığını saptadık." 

Bu saptama acının duygu durumu ile yönetildiğine dair bilimsel bir kanıt sağlamış oldu. Araştırmanın sonuçları sağlık hizmetlerinde acıyı hafifletme amacıyla fotoğraf veya müzik gibi ruhu dinlendiren müdahalelerin duygu durumunu güçlendirmede kullanılabileceğini ortaya koydu. Dr. Roy bu müdahalelerin ucuz ve çeşitli alanlara kolayca adapte edilebileceğini vurguladı.

Prof. Dr. Nurettin LÜLECİ

Hocam öncelikle iyi çalışmalar. Benim size sorum topuklarımla ilgili. Topuklarımın arka kısmında bölgesel olarak çok yoğun bir ağrı bulunmakta. Hatta ... devamı