Nedir

Nedir?

Bir fetişi olan insanlar yaşamayan nesnelerle ilgili olarak cinsel dürtüler ve davranışlar gösterir. Fetiş nesnesi örneğin, iç çamaşırı gibi bir parça kadın kıyafeti olabilir. Fetiş genellikle ergenlik döneminde başlar ve yetişkinliğe doğru oldukça kronikleşmeye başlar.

Cinsel fetişizm ilk kez Sigmund Freud tarafından tanımlanmış olsa da kavram ve tabii ki aktivite oldukça eskidir. Bir parafili çeşidi olan bu durumda, etkilenilen obje cansız bir nesne ya da vücudun bir parçası olabilir.

Eski dinlerde fetişizm, ikonlar ya da ağaçlar, bulutlar ve benzeri cansız nesnelerin insan özelliklerine sahip olduğu inancı anlamına gelirdi; Marksizm''deyse ticari malların insan özellikleri taşıdığı inancıdır.

  • En az 6 aylık bir süre içinde hastalarda, tekrarlayan, yoğun, cinsel olarak uyarıcı fanteziler, cinsel dürtüler ya da cansız nesneleri içeren davranışlar olur.
  • Fanteziler, cinsel dürtüler veya davranışların klinik olarak önemli sıkıntılara ya da sosyal, mesleki ya da diğer önemli alanlarda bozulmaya neden olması.
  • Hastalar fetiş objelerini giymek için kullandıkları kadın kıyafeti parçalarıyla ya da dokunsal genital uyarım amacıyla tasarlanmış cihazlarla sınırlı tutmazlar.
  • Hastalarda bütün hayatları boyunca belirli bir patolojik erotik ilgi ve tatmin değişimi olabilir (DSM-IV kriter değildir).

Sebepler

Sebepler

Fetişizmin nedenleri tam anlaşılamamıştır. Bazı kuramcılar, bir objenin özellikle güçlü bir cinsel arzu ya da haz türüyle ilişkilendirildiği, erken çocukluk deneyimlerine bağlı geliştiğine inanıyor.

Diğer kuramcılar, erken çocukluk dönemine değil, geç çocukluk ve ergenlik çağına ve mastürbasyon aktivitesiyle ilişkili duruma odaklanıyor. Nedensellikle ilgili psikoanalitik teoriler penise tapınma ve hadım edilme korkusu kavramları üzerinde duruyor. Araştırmacılar, fetişistlerin genelde zayıf sosyal beceriler geliştirmiş olduğunu, hayatlarının oldukça izole olduğunu ve samimiyet kurmak için kapasitelerinin düşük olduğunu göstermiştir.

Belirtiler

Belirtiler

Fetişistlerin cinsel eylemleri karakteristik olarak kişiliksizleştirilmiş ve nesnelleştirilmiştir. Dikkatin odağı sadece fetiş üzerindedir, oysa fetişist olmayanlar çeşitli zamanlarda belirli bir vücut kısmını ya da bir nesneyi başka bir kişiyle birlikte genel cinsel uyarılma ve dışavurumun bir parçası haline getirebilir, ama sadece buna sabitlenmezler.

Fetişizm Hakkında Gerçekler ve İpuçları

  • Fetişizmi hastanın aslında doğal olarak seksüel olmayan nesne, durum ya da vücut kısımlarını cinsel olarak çekici bulduğu bir hastalıktır. 
  • Birey, iç çamaşırı, çorap, yüksek topuklu ayakkabı gibi cansız nesneler ya da genital olmayan vücut kısımlarını kullanarak cinsel tatmin yaşar. 
  • Hasta bu cinsel hazzı en az altı ay boyunca yaşıyor olabilir ve bu durum erkeklerde daha yaygındır. 
  • Cansız nesne fetişleri, şekil fetişleri (şekli önemlidir) ve ortam fetişleri (nesnenin yapıldığı madde önemlidir) olmak üzere ikiye ayrılır. 
  • Fetişistler partnerlerinden bu nesneleri giymelerini isteyebilir. Bu, mastürbasyon sırasında fetişist tarafından ovulabilir, koklanabilir ya da tutulabilir.

Uzm. Psk. Filiz YAKMAZ BASILGAN

Iyi calismalar hocam fetisizm le ilgili tedavilere bakiyormusunuz hocam... devamı