Nedir

Nedir?

Entomofobi (böcek korkusu) böceklere ve benzer eklem bacaklılara, hatta solucan gibi karada yaşayan diğer omurgasız hayvanlara karşı yaygın görülen tiksinti veya korkudur. Genel olarak bu durumdan “böcek veya haşere korkusu” olarak söz edilir. Bu durum hafiften, bir anksiyete veya panik atak türü olabilecek şiddetliye kadar duygusal reaksiyonlara neden olur. Bu fobi, her birinin temel olarak aynı nedenlere ve benzer tedavi seçeneklerine (genellikle fobinin belirli nedeni konusunda farklılık gösteren) sahip olduğu özel fobilerin belirli bir vakasıdır.

Ama insanlar genellikle tiksinmeyle fobiyi birbirine karıştırır. Böceklerden tiksinmek normaldir, insan içgüdüsünde bulunur ve yüzlerce, binlerce yıldan beri var olan bir durumdur. Öte yandan, fobi içgüdüseldir. Fakat tiksinme, mantıksız ve sınırsız korku olan fobiye dönüşebilir.

Önemli vakalar arasında arılardan korkma ve karıncalardan korkma bulunur.

Belirtiler

Belirtiler

Bu fobiyle ilişkili belirtiler, diğer çoğu tiksinme korkusuyla ortaya çıkan belirtiye benzer. Bir entomofobik, bir böcek görerek veya böcekle temas kurarak yeterli endişeyi yaşayabilir veya bir dizi panik atak geçirebilir. Aşırı durumlarda kişi kısa süreliğine bilincini kaybedebilir. Kontrol edilemeyen ağlama veya alandan kaçmak için duyulan güçlü bir istek, bu fobiyi yaşayanların yaygın göstereceği belirtilerdendir.

Entomofobi belirtileri diğer fobilerle ve çeşitli sağlık sorunlarıyla ilişkili belirtilerle benzerlik gösterdiği için entomofobinin teşhis edilmesi bu konuda eğitim almış profesyonel bir sağlık uzmanına kalır. Değerlendirmeyi yaparken terapist ve psikolog, ortaya çıkan belirtileri ve her belirtinin ortaya çıkması için gereken tetikleyicileri gözlemleyerek tanımlama yapar. Bu değerlendirme, kişinin genel olarak böcek veya sürüngen hayvan korkusu mu, yoksa belirli bir fobi durumunu mu yaşadığını belirlemeye yardımcı olur.

Tedavi

Tedavi

Profesyonel bir tanıya varıldığında, hastanın gösterdiği şiddetin derecesini belirlemek için oluşturulmuş etkili bir tedavi serisine başlamak mümkündür. Diğer fobilere benzer olarak tedaviler, hem düzenli terapiyi hem de ilaçlarla birlikte danışmanlığı içererek hastayı belirtilerinden bir dereceye kadar rahatlatmayı hedefler. İlaçlar, bir böcekle karşılaşıldığında panik atakların sıklığını ve şiddetini en aza indirirken terapiler, bunun altında yatan nedenleri belirler ve sonuç olarak bir reaksiyonu harekete geçiren güçlerini etkisiz hale getirir.

Yakınlar genellikle entomofobi hakkında ve durumun üstesinden gelmek için arkadaşlarına veya aile yakınlarına nasıl yardım edebilecekleri konusunda yararlı olabilir. Çoğu terapist, hasta yakınlarına fobiyle ilgili belirti ve işaretleri fark etmeleri için yardım edebilecek genel kılavuzlar sunar. Kılavuzlar aynı zamanda, hastanın bayılması veya şiddetli panik atak geçirmesi durumunda yapılması ve yapılmaması gerekenler konusunda da hasta yakınlarına ve akrabalarına yardımcı olur.

İLGİLİ MAKALE

Zoofobi